Image by Jorien Loman

welkom

Cunera Delanote

Klinisch kinder- en jongerenpsychologe

info@cunera.be

0498/771649

Worstelt je kind of jongere met problemen gerelateerd aan angst, verdriet, trauma of verlies ervaringen?

Heeft je kind moeite om zijn emoties te reguleren, is het faalangstig, kwaad of gespannen?

Kinderen en jongeren staan vaak heel veerkrachtig en oplossingsgericht in het leven, maar soms komt er een moment dat er misschien hulp nodig is. Ze kunnen hulp nodig hebben bij het zicht krijgen op hun gevoelens en die te helpen verwoorden. Dan kan een psycholoog het kind of de jongere en zijn ouders helpen.

Werkvormen: individuele therapie, speltherapie, gesprekstherapie, oudergesprekken, wandeltherapie, 

therapie met een paard als co-therapeut en EMDR.

 

Wie ben ik?

Als licentiate in de klinische psychologie ben ik lid van de psychologencommissie, met erkenningsnummer 752106656 en ben ik houder van het visum van Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid.
Ik ben werkzaam binnen het ondersteuningsnetwerk waar ik expertise blijf opbouwen in het begeleiden van kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden en autisme.
Naast een goeie therapeutische relatie vind ik het ook heel belangrijk om kwalitatief sterk te staan en blijf ik me bijscholen.
Hieronder een beknopt overzicht van bijscholingen: jaaropleidingen binnen lichaamsgerichte therapie, EMDR en paardencoaching. Bijscholingen binnen contextuele en oplossingsgerichte therapie, rouwbegeleiding, hoogbegaafdheid, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, ...
Auteur van zwangerschapsdagboek: bewust en ontspannen moeder worden. (Lannoo)

cunera_edited_edited.jpg
foto intake.jpg

contact

info@cunera.be

0498/771649

Therapie begint altijd met een eerste gesprek. Tijdens het intakegesprek brengen we de sterktes en de moeilijkheden in kaart. We krijgen zicht op wat momenteel goed loopt en wat er moeilijker gaat. Ik peil naar het verwachte effect van de therapie.

De frequentie van de therapie wordt samen vastgelegd en ook geevalueerd aan de hand van de vooropgestelde doelstellingen.

Tarieven (een sessie duurt 50 minuten):

intake 60 euro

therapie 50 euro

(+ bijdrage voor paard als co-therapeut)

Locatie

Lorreinendreef 62 te Assebroek 

Met paarden: minihorseworld (Assebroek) of de ranch (Oedelem)

Gelieve tijdig te verwittigen (48 uur op voorhand) als je niet aanwezig kan zijn. Anders worden de kosten aangerekend.          (Bij ziekte de dag zelf volstaat een ziektebriefje)

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een vorm van psychotherapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken.  Ook kinderen en adolescenten maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen die een negatieve invloed kunnen hebben op het welbevinden van kinderen en adolescenten. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht.  Bij andere kinderen kunnen zich problemen of symptomen ontwikkelen.
EMDR tracht deze onverwerkte informatie op te sporen om die vervolgens te helpen verwerken door het aangeboren informatieverwerkingssysteem te stimuleren.

Peach and Gray Illustrated Cat Belated Birthday Card (3)_edited.jpg
morgane.jpg

een paard erbij

Paarden hebben altijd een effect op kinderen. Sommige kinderen voelen zich heel veilig en geliefd bij paarden. Andere kinderen voelen ontzag of angst. Dat is allemaal ok. Van hieruit kan er samen met het paard en het kind gewerkt worden rond vertrouwen in zichzelf en de ander, rond rustig zijn en tot rust leren komen. Er kan gewerkt worden rond het leren omgaan met hun angsten of verdriet. Kinderen kunnen leren om grenzen te stellen op een rustige en respectvolle manier. Het kind leert samen met het paard op stap gaan vol vertrouwen. Zo kan het kind nieuw gedrag inoefenen op een plezierige manier. Met de paarden werken we hoofdzakelijk buiten of in de stal dus best aangepaste kledij aandoen.